Máy chà sàn liên hợp TTQ1535

Có một câu nói cũ “nhỏ cũng có thể đẹp” và điều này đặc biệt đúng khi có thể làm sạch sàn nhà một cách nhanh chóng và hiệu quả trong khu vực nhỏ và đôi khi bị hạn chế.

Mã: TT1535G Danh mục: