Tầm nhìn chiến lược

Bằng khát vọng tiên phong và là người dẫn đường cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Lam Sơn Corp định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Cộng Đồng và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Tầm Nhìn: “Lam Sơn định hướng phát triển thành tập đoàn Công Nghệ – Công Nghiệp – Thương Mại Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam và Khu vực”

Sứ Mệnh: Cuộc sống sẻ chia – Sharing the Life