DYMA SCALE Chất tẩy cực mạnh

Tẩy sạch các lớp cement vôi cáu trên bề mặt sàn sau khi sửa chữa hoặc xây dựng